Governance

Toezicht

Besturen worden steeds nadrukkelijker geconfronteerd met de toenemende regel- en verantwoordingsdruk binnen de organisatie. Toezichthouders worden geacht op afstand toezicht te houden maar wel dichtbij de organisatie te staan om in control te blijven op het bestuur. Er is steeds meer verantwoordelijkheid komen te liggen bij de Toezichthouders in het algemeen en in de zorgsector specifiek. Daarmee is ook de verhouding tussen Toezichthouders en Raden van Bestuur onder druk komen te staan. Wat is goed toezicht nu precies en welke professionaliteit is nodig om op verantwoorde wijze toezicht te houden. DeWolfPact kan een bijdrage leveren aan het formuleren van een heldere toezichtvisie en een duidelijk omlijnd toezichtkader. Dit kan vertaald worden naar een overzichtelijke toetsingsmethode waarmee de Raad van Toezicht niet alleen meetbare, maar ook merkbare (voelbare) informatie kan verkrijgen. Dit draagt bij aan een open en heldere verhouding tussen Bestuur en Toezicht en helpt mee om de zorgverlening op hoog niveau te houden. Kortom: een heldere inrichting van de governance.


Zelfevaluatie

Voor het goed functioneren als Raad van Toezicht is het van belang om jaarlijks de zelfevaluatie uit te voeren. Terugkijken hoe het gegaan is, geeft input voor het functioneren in de toekomst en of de toezichtvisie en toezichtkader wijziging behoeven. Ook kan de toetsingsmethode voor het nieuwe jaar zonodig aangepast worden. Alles met de juiste prioriteiten en goede inhoudelijke en onderlinge afspraken. De vorm en inhoud van de evaluatie wordt door u zelf bepaald waardoor de zelfevaluatie ook optimaal resultaat op zal leveren. De evaluatie kan breed en grondig zijn of meer toegespitst en diepgaand: gericht op de inhoud van de governance en op cultuur en gedrag binnen de Raad. DeWolfPact werkt in deze nauw samen met Puck Dinjens (www.governanceinbalans.nl) en kan u ondersteunen bij de vormgeving en begeleiding van de zelfevaluatie. Vaak worden hierbij ieders drijfveren inzichtelijk gemaakt middels de AEM-cube en S-curve, ontwikkeld door Peter Robertson.


Executive coaching

DeWolfPact biedt executive coachingstrajecten: één op één coaching op het niveau van Toezicht, Bestuur en hoger management. Hierbij worden tools aangereikt om effectief en efficiënt de eigen kracht verder te ontwikkelen. Als deskundige sparringpartner geeft DeWolfPact u zicht op mogelijkheden en onmogelijkheden. Daarmee wordt de te varen koers duidelijk en worden de benodigde competenties helder.


DeWolfPact BV

Nieuwe Uitleg 36

2514BR Den Haag

t: +31 (0)6 515 30 615

m: info@dewolfpact.nl

i: www.dewolfpact.nl


IBAN: NL90 KNAB 0257 5328 97

Btw-nr: NL858946841B01

KvK: 72009497


Downloads:

Algemene voorwaardenDeWolfPact BV

Nieuwe Uitleg 36

2514BR Den Haag

t: +31 (0)6 515 30 615

m: info@dewolfpact.nl

i: www.dewolfpact.nl

IBAN: NL90 KNAB 0257 5328 97

Btw-nr: NL858946841B01

KvK: 72009497