Ons Team

Roland de Wolf

De filosofie en visie van Roland de Wolf gaat steeds uit van de eigen regie en autonomiteit van de cliënt, hoe zorgafhankelijk men ook is en is steeds gebaseerd op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Vooral richten op “Doen wat je nog wel kan” en “kwaliteit boven kwantiteit” . Met name de onder zijn verantwoordelijkheid gerealiseerde innovatieprojecten waarbij de functies wonen, zorg en behandeling financieel en functioneel zijn gescheiden en onderscheiden zijn steeds in relatie met de wijk, buurt en omgeving gerealiseerd en afgestemd op de behoeften van de meest kwetsbaren in onze samenleving waarbij de woongebouwen bouwkundig zodanig zijn ontworpen dat het voor elke (kwetsbare) doelgroep geschikt is maar ook één op één weer toegevoegd kan worden aan de woningmarkt. Hiermee zijn de projecten waardevast, toekomstbestendig en overheidsresistent.

Gerda Koekkoek

Gerda heeft als projectcoördinator en bestuursadviseur een jarenlange ervaring opgebouwd binnen het welzijnswerk en de ouderenzorg. Zij helpt organisaties en initiatiefnemers hun ideeën en wensen of strategische keuzen te vertalen en te concretiseren in projectplannen. Zij ondersteunt hen bij het realiseren van hun specifieke en innovatieve projecten op het gebied van huisvesting en zorg. Daarbij helpt zij de focus te houden op het behalen van de doelen, met oog voor het proces en een goede balans tussen taak- en mensgerichtheid.

Henk van Bouwhorst

Henk is ruim 45 jaar werkzaam en betrokken bij het onderhoud, renovatie en nieuwbouw van vastgoed gerelateerd aan de gezondheidszorg. Hij heeft ruime ervaring in het opzetten van planmatig meer-jaren onderhoudsbegrotingen van verzorging- en verpleeghuizen en de controle daarop. Als bouwkundig directievoerder en adviseur heeft hij al vele nieuwbouwprojecten (tot max. 40 mjn.) vanaf de eerste pennenstreek tot en met de oplevering inclusief het financiële deel daarvan begeleid. Hij is bekend met wet en regelgeving rond bouwkundige (nieuwbouw)projecten en heeft goede kennis van bouwwijzen, materiaaltoepassing en elektrotechnische en werktuigbouwkundige installatietechniek. Passie voor je werk, discipline en betrouwbaarheid zijn voor mij een standaard begrip, maar dat verwacht ik ook van een ander.

Jacqueline van der Kroft

Jacqueline heeft jarenlange ervaring als HR manager in de ouderenzorg. Als sparringpartner voor managers denkt zij mee op strategisch niveau en adviseert zij op het terrein van human resource management. Gedurende haar loopbaan als HR manager heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van HRM in zorgorganisaties. Haar aandacht gaat ook uit naar de kwaliteit van zorgverlening en de rol die medewerkers hierin hebben. In het kader van kwaliteitsverbetering voert zij kwaliteitsscans uit in zorginstellingen en kan zij medewerkers en teams begeleiden om kwaliteitsverbeteringen ook daadwerkelijk te borgen

Jasper Vedder

Jasper is de laatste 11 jaar actief geweest in de GGZ (forensisch intensieve zorg) Waarvan 8 jaar klinisch op een gesloten afdeling en 3 jaar poli-klinisch (forensische zorg) Jasper heeft een lange ervaring met een complexe doelgroep. Een doelgroep die veelal als lastig, onmogelijk of hopeloos werd neergezet. Hierdoor heeft Jasper geleerd om te gaan met weerstand en probeert hij altijd op zoek te gaan naar mogelijkheden waarbij de cliënt centraal staat. Positieve eigenschappen van Jasper zijn dan ook: optimistisch,respectvol , cliënt gericht, energiek en transparant. Jasper geeft niet snel op en hecht Jasper veel waarden aan humor.

Jorick de Wolf

Jorick de Wolf

Yvonne Wierenga

‘Onbegrepen gedrag’.

Met meer dan 25 jaar ervaring in diverse functies in de zorg ben ik gaan werken als transformatiecoach. Jezelf zijn, samenwerken en groei zijn voor mij als persoon en coach erg belangrijk. Hoe denk je over jezelf? Hoe voel jij je bij die gedachtes? En waarin beperk jij jezelf om volledig jezelf te kunnen zijn, dit houdt mij als transformatiecoach voornamelijk bezig. Verandering van binnen naar buiten en meer vanuit je eigen kracht.
Als Coach ‘Onbegrepen gedrag’ kan ik bij DeWolfPact mijn zorghart en het coachen combineren. Goede zorg geven begint bij jezelf. Wie ben jij, hoe ervaren anderen jou, wat neem je mee en wat kan jou daarin beperken of helpen om je kwaliteiten volledig te benutten? Bewustwording is daarin het belangrijkste. Door op de werkvloer, in plaats van daarbuiten, mee te werken en zo inzichten te bieden aan teams en individuele medewerkers. Waar ze ter plaatse wat mee kunnen wanneer ze te maken hebben met ‘Onbegrepen gedrag’. Van onbegrepen naar begrepen, met zorg vanuit het hart.

Anouk van Kooten

Anouk heeft ruim twintig jaar werkervaring in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg: als verzorgende en verpleegkundige in de directe cliëntenzorg, als beleids- en kwaliteitsmedewerker en als trainer van zowel individuele zorgverleners als hele zorgteams. Methodisch werken en kwaliteit van zorg staan bij Anouk hoog in het vaandel. Als meewerkend coach wordt zij onderdeel van een team, waarbij ze in staat is met afstand te kijken naar de verschillende werkprocessen en de communicatie- en overlegstructuur. Anouk adviseert teams en leidinggevenden over algemeen (zorg)beleid op team- en afdelingsniveau en ondersteunt en begeleidt veranderprocessen en borgingstrajecten binnen zorgteams. Hierbij heeft zij aandacht voor details en voor de individuele rol en inbreng van teamleden in het grotere geheel van het zorgteam of de zorgafdeling.

Marjo Kommeren

Marjo is een veelzijdige leidinggevende/manager met bijna 38 jaar ervaring op verschillende terreinen in de ziekenhuiszorg. Gedurende haar loopbaan heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van verpleegkundig beleid, ziekenhuisbeleid en kwaliteits- en veiligheidssystemen, zowel op het gebied van patiëntenzorg als op het gebied van opleiding en onderwijs. Het overzien van processen, vaststellen van pijnpunten, creëren van draagvlak, ontwikkelen van beleid/processen, projectmanagement, implementatie, het beste uit mensen halen en doorzettingskracht zijn een aantal van haar kenmerkende talenten.
Marjo werkt vanuit de gedachte dat samenwerking en verbinding cruciaal zijn voor goede resultaten. En altijd, mede vanuit haar verpleegkundige achtergrond, met kwaliteit van zorg als drijfveer. Op dit moment vervult zij een interim functie (manager Beleid en Kwaliteit) in een organisatie in de verpleeghuiszorg waardoor zij haar kennis op andere terreinen in de gezondheidszorg uitbreidt.

Handoko Suwandono

Handoko heeft als projectmanager verschillende IT projecten geleid op het gebied van ict-implementatie en online product ontwikkelingen voor verschillende projecten binnen de profit en non-profit organisaties. Hij adviseert en begeleidt klanten bij dagelijkse operationele processen en het realiseren van gezamenlijke doelstellingen. Hij is nauw betrokken bij alle stappen in het proces om aan het eind van het project een dienst te realiseren conform de gewenste klantspecificaties. Hij begeleidt klanten van a tot z, waarin verwachtingsmanagement, beheersing, samenwerking en coördinatie centraal staan. Hierin houdt hij de scope, de tijd en de budgetten van projecten nauwlettend in de gaten. Hij heeft grip op de zaak en is bedreven om complexe IT-projecten in goede banen te leiden. Naast de traditionale projectmanagement methode heeft hij ook ervaring met de Scrum aanpak, waarvoor hij gecertificeerd is.

DeWolfPact BV

Nieuwe Uitleg 36

2514BR Den Haag

t: +31 (0)6 515 30 615

m: info@dewolfpact.nl

i: www.dewolfpact.nl


IBAN: NL90 KNAB 0257 5328 97

Btw-nr: NL858946841B01

KvK: 72009497


Downloads:

Algemene voorwaarden

Contact

Ons kantoor bevindt zich in de binnenstad van Den Haag, aan de Nieuwe Uitleg.

Bezoekadres

Nieuwe Uitleg 36
2514BR Den Haag


t: +31 (0)6 515 30 615
m: info@dewolfpact.nl
i: www.dewolfpact.nl

IBAN: NL90 KNAB 0257 5328 97
Btw-nr: NL858946841B01
KvK: 72009497

Routebeschrijving