Game changers in care

DeWolfPact

DeWolfPact levert een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van zorgsystemen in Nederland.

Vooral op het terrein van kwaliteit, maar ook daar waar huisvesting, zorg en behandeling elkaar raken. DeWolfPact streeft ernaar meer kwaliteit te realiseren tegen minder kosten door nieuwe vormen van wonen en zorg te introduceren en vooral ook te realiseren.