Zorghuisvesting

Wie nadenkt over het vastgoed, ontdekt al snel dat het om veel meer gaat dan alleen “de stenen”. Met vastgoed geven zorgorganisaties uiting aan hun visie op het wonen en welzijn van hun doelgroep en op een goed werkgeverschap voor de medewerkers. Bouwen of verbouwen doe je vaak maar een keer en dan moet je het ook goed doen. De Wolfpact ondersteunt organisaties bij het bereiken van een goed resultaat.

Iedere (zorg)organisatie komt voor ingewikkelde vragen te staan wanneer het gaat om het vastgoed. Vragen als: houden we het vastgoed aan, of stoten we het af; willen we het vastgoed in eigendom of huren we liever; moeten we uitbreiden, renoveren of nieuw bouwen. Hoe zorgen we er voor dat ons vastgoed ook op de lange termijn nog voldoet aan de woonwensen van onze doelgroep; en het ook voor de medewerkers een fijne werkplek is en blijft. Hoe krijgen we onze plannen gefinancierd; hoe zorgen we er voor dat de (ver)bouwkosten niet ontzettend uit de hand lopen en hoe zit het met de exploitatie na ver-of nieuwbouw.

Snel naar:

'Luchtkastelen bouwen is prima, vergeet alleen de fundering niet.'

– David Thoreau

Innovatieve woonconcepten

We geven specialistisch advies op het gebied van vastgoed en zorg voor kwetsbare mensen, het ontwikkelen van marktconforme zorghuisvestingsconcepten en het realiseren daarvan op betaalbare, verantwoorde en duurzame wijze.

Zorgvastgoedbeleid
DeWolfPact ondersteunt Raden van Bestuur en organisaties bij het invullen en uitvoeren van het zorgvastgoedbeleid. Hierbij wordt gezocht naar innovatieve mogelijkheden om organisaties stap voor stap naar de gewenste verandering te leiden in vastgoedontwikkeling en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de bedrijfsvoering, HRM, kwaliteit en ICT. Zo vertalen we een vernieuwende visie op zorg en vastgoed naar de praktijk.

Bouwbegeleiding

DeWolfPact biedt ondersteuning bij uiteenlopende vastgoedvraagstukken: van advies bij vervangingsinvesteringen in gebouw en techniek tot volledige begeleiding bij de voorbereiding en uitvoering van renovatie en/of nieuwbouwtrajecten.

Begeleiding van A tot Z
DeWolfPact ondersteunt het gehele proces van vernieuwing of renovatie van het vastgoed, zoals massastudies, structuurplannen, voorlopige en definitieve bouwontwerpen, investeringen en financiële doorrekeningen. Bij de uitvoering van de (ver)bouwplannen bieden we bouwbegeleiding en directievoering. 

Projectbegeleiding

Om te voorkomen dat de nieuwbouw , verbouw of renovatie louter en alleen vanachter de tekentafel wordt gerealiseerd werkt De Wolfpact met een projectorganisatie, waarin naast de opdrachtgever(s) ook de gebruikersgroepen meedenken en meepraten.

Wij ontwerpen voor de realisatie van de nieuwbouw, verbouw of renovatie van het vastgoed een projectorganisatie met verschillende projectgroepen en/of werkgroepen die in iedere fase van het (ver)bouwtraject een specifieke opdracht en taken hebben.

In het totaal van de projectorganisatie zijn naast de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en het Management ook de medewerkers en de bewoners /cliënten vertegenwoordigd. Juist de inbreng van medewerkers en bewoners dragen er wezenlijk aan bij dat het “bouwresultaat” voldoet aan de wensen en behoeften van degenen die er wonen en er werken.

De Wolfpact werkt met een projectbureau en een projectleider. Zij zorgen voor de ondersteuning van alle projectgroepen, zijn stimulerend en coördinerend, werken resultaatgericht en bewaken de voortgang. 

Meer informatie?

Wil je weten over wat DeWolfPact voor jouw organisatie kan betekenen? Laat je gegevens achter. We nemen dan persoonlijk contact met je op.

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Typ hier uw bericht