Governance

Raden van commissarissen en Raden van Bestuur liggen vaak onder een vergrootglas. Nieuwe wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen vragen veel van de moderne toezichthouder en hebben direct invloed hoe de governance wordt vormgegeven en ingevuld.

DeWolfPact ondersteunt en begeleidt bestuurders en toezichthouders bij het helder formuleren van de toezichtvisie, het toezichtkader en het toetsingskader. Daarnaast ondersteunt DeWolfPact bij de zelfevaluatie van Raden en biedt desgewenst ook executive coaching aan. 

Snel naar:

'Tracht niet een mens van succes te zijn, maar probeer liever een mens van waarde te zijn.'

– Albert Einstein

Toezicht

Wat is goed toezicht en welke professionaliteit is nodig om op verantwoorde wijze toezicht te houden? DeWolfPact begeleidt bij het formuleren van een heldere toezichtvisie en een duidelijk omlijnd toezichtkader.

Meetbare en merkbare informatie
Dit kan vertaald worden naar een overzichtelijke toetsingsmethode waarmee de Raad van Toezicht niet alleen meetbare, maar ook merkbare (voelbare) informatie kan verkrijgen. Dit draagt bij aan een open en heldere verhouding tussen Bestuur en Toezicht en helpt mee om de zorgverlening op hoog niveau te houden. Kortom: een heldere inrichting van de governance.

Zelfevaluatie

Voor het goed functioneren als Raad van Toezicht is het belangrijk om jaarlijks een zelfevaluatie uit te voeren.

Meten is weten
Terugkijken hoe het gegaan is, geeft input voor het functioneren in de toekomst. Aan de hand van de zelfevaluatie kan worden besloten het toezichtkader of de toetsinsmethode aan te passen. Alles met de juiste prioriteiten en goede inhoudelijke en onderlinge afspraken.

We bieden maatwerk
De vorm en inhoud van de evaluatie wordt door u zelf bepaald. De evaluatie kan breed en grondig zijn of meer toegespitst en diepgaand: gericht op de inhoud van de governance en op cultuur en gedrag binnen de Raad. DeWolfPact werkt in deze nauw samen met Puck Dinjens (van Governance in balans) en kan u ondersteunen bij de vormgeving en begeleiding van de zelfevaluatie. Vaak worden hierbij ieders drijfveren inzichtelijk gemaakt middels de AEM-cube en S-curve, ontwikkeld door Peter Robertson.

Executive coaching

DeWolfPact biedt executive coachingstrajecten: één op één coaching op het niveau van Toezicht, Bestuur en hoger management

Praktische handvatten
We bieden tools om effectief en efficiënt de eigen kracht verder te ontwikkelen. Als deskundige sparringpartner geeft DeWolfPact u zicht op mogelijkheden en onmogelijkheden. Daarmee wordt de te varen koers duidelijk en worden de benodigde competenties helder.

Meer informatie?

Wil je weten over wat DeWolfPact voor jouw organisatie kan betekenen? Laat je gegevens achter. We nemen dan persoonlijk contact met je op.

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Ongeldig

Typ hier uw bericht