Privacyverklaring DeWolfPact

Inleiding
DeWolfPact, gevestigd op het adres Nieuwe Uitleg 36 te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nieuwe Uitleg 36
2514 BR Den Haag
t: +31 (0)6 515 30 615
m: info@dewolfpact.nl
i: www.dewolfpact.nl

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met DeWolfPact. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe DeWolfPact met persoonsgegevens omgaat.

Persoonsgegevens die wij verwerken
DeWolfPact verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft onder meer de volgende gegevens; Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer(s), E-mailadres, Bankrekeningnummer, Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch contact

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad of seksuele geaardheid.

Waarom wij gegevens nodig hebben
We gebruiken persoonsgegevens alleen voor onderstaande activiteiten en nĂ­et voor andere zaken:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van mailings en/of nieuwsbrieven
 • U indien nodig te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om eventueel goederen en diensten bij u af te leveren
Hoe lang we gegevens bewaren
DeWolfPact bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
 • DeWolfPact bewaart persoonsgegevens die zijn verkregen middels geaccordeerde klantopdrachten gedurende een termijn van vijf jaar.
  Reden: correcte afhandeling klantopdracht en toesturen informatie naderhand.
 • DeWolfPact bewaart persoonsgegevens die zijn verkregen via het aanmeldformulier voor onze nieuwsbrief tot het moment dat u zich afmeldt.
  Reden: benodigde informatie voor het toesturen van den nieuwsbrief.
 • DeWolfPact bewaart persoonsgegevens die zijn verkregen via aanvragen voor rapporten en publicaties tot twaalf maanden na registratie.
  Reden: registratie, verwerking aanvraag en toesturen van aangevraagde informatie.
 • DeWolfPact bewaart persoonsgegevens die zijn verkregen via sollicitatieformulieren tot vier weken na afhandeling van de sollicitatieprocedure.
  Reden: benodigde informatie voor de sollicitatieprocedure.

Delen met anderen
DeWolfPact verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DeWolfPact blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
DeWolfPact gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies via de cookiemelding op onze website of door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@dewolfpact.nl of per post sturen. DeWolfPact reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

De volgende gegevens worden niet door DeWolfPact verstrekt:

 • Persoonsgegevens van derden
 • Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 van de AVG

Beveiliging
DeWolfPact neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via privacy@dewolfpact.nl. Indien wij zelf aanwijzingen hebben over een mogelijk risico van misbruik van gegevens (bijvoorbeeld door een hack of een andersoortige lek van data), dan informeren we de alle betrokkenen daarover terstond.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Een gewijzigde privacyverklaring publiceren wij onmiddellijk op onze website. De huidige privacyverklaring is vastgesteld op 24 maart 2022.