Over DeWolfPact

DeWolfPact levert een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van het zorgstelsel in Nederland, vooral op het terrein van kwaliteit, maar ook daar waar huisvesting, zorg en welzijn en behandeling elkaar raken. DeWolfPact streeft ernaar meer kwaliteit te realiseren tegen minder kosten door nieuwe vormen van wonen en zorg te introduceren maar vooral ook te realiseren. 

Kwaliteit boven kwantiteit.

Onze visie

Kwaliteit van leven

Wij geloven dat een optimale kwaliteit van leven van de cliënt samenhangt met de intrinsieke motivatie van medewerkers om zorg uit te voeren vanuit professionele wettelijke kaders (IGJ-normen) met respect voor de eigenheid en uniciteit van de cliënt.

Eigen regie en autonomie

We gaan uit van de eigen kracht van mensen en hun naasten. De behandeling is daarbij gebaseerd op hoge professionele kwaliteit en uitgangspunt is dat de cliënt zoveel en zo lang mogelijk participeert in de maatschappij.

Marktconform

We realiseren (woon)zorgvastgoed op marktconforme wijze. Waar mogelijk gebruiken we de regulier aanwezige zorgvoorzieningen. We beschikken over het vermogen om een grote executiekracht te ontwikkelen.

Het team

Image

Roland de Wolf

Kwaliteit / Zorghuisvesting / Governance
Image

Gerda Koekkoek

Zorghuisvesting / Governance
Image

Henk van Bouwhorst

Zorghuisvesting
Image

Gijs Schaeffer

Zorghuisvesting
Image

Jorick de Wolf

Zorghuisvesting
Image

Jasper Vedder

Kwaliteit
Image

Marjo Kommeren

Kwaliteit
Image

Anouk van Kooten

Kwaliteit
Image

Chantal Ariesen

Kwaliteit

Image

Chaja Hudepol

Kwaliteit
Image

Laureen Lakens - van der Arend

Kwaliteit
Image

Jenny Steernberg

Kwaliteit
Image

Sandra Geerlings

Kwaliteit
Image

Astrid Loriaux

Zorghuisvesting

Image

Darek Szymanski

Zorghuisvesting